mājas darbi netiek uzdoti, ar nosacījumu, ka stundu garums pamatskolā un vidusskolā ir 50 minūtes.
131BALSIS

Kirils Višnovs

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola

Idejas saturs

Liela daļa skolēnu, pēc mācību stundām skolā, apmeklē dažādas nodarbības: sporta treniņus, pulciņus, mūzikas instrumentu spēles apguvi un citas talantu attīstīšanai un pilnveidošanai. Skolēni bieži piedalās olimpiādēs, sacensībās un dažādos konkursos, kā rezultātā vakaros pietrūks laika mājas darbu izpildei. Lielākā problēma ir tāda, ka vispārizglītojošā skolā katru dienu ir vairāki mācību priekšmeti un katrs skolotājs uzdod pārmērīgi daudz mājas darbus, jo uzskata, ka šis konkrētais priekšmets ir pats svarīgākais. Liela daļa skolotāju nerēķinās ar to, ka ir arī citi mācību priekšmeti un pats galvenais, ka visas ārpusskolas aktivitātes arī ir ļoti nozīmīgas vispārējai attīstībai. Kāds varētu būt risinājums, lai paspētu apvienot visu un paliktu vēl nedaudz laika atpūtai un pilnvērtīgam miegam? Miegs ir ļoti nozīmīgs ikvienam cilvēkam. Šobrīd situācija ir tāda, ka centīgākie skolēni pilda visus mājas darbus pēc vislabākās sirdsapziņas līdz vēlai naktij. Atnākot uz skolu, šie bērni pirmajās stundās ir ļoti miegaini un nespēj pilnvērtīgi uztvert informāciju. Īpaši grūti ir uztvert pavisam jaunu un nezināmu mācību vielu. Tā rezultātā, šīs zināšanas skolēniem jāapgūst pašmācības ceļā pēc stundām, jāalgo privātskolotājs vai jāapmeklē konsultācijas. Finansiālā stabilitāte ne visās ģimenēs ir tāda, ka ir iespējas apmaksāt privātskolotāju. Organizējot papildus konsultāciju laikus, tiek patērēts skolotāju laiks, kā arī skolēniem pēc stundu laiks kļūst vēl aizņemtāks. Likumdošanā būtu jāveic grozījumi, kuros būtu noteikts, mājas darbi netiek uzdoti, ar nosacījumu, ka stundu garums pamatskolā un vidusskolā ir 50 minūtes. Izņēmums varētu būt literatūras un latviešu valodas stundas krievu skolās, kurās mājas darbi ir nepieciešami, lai attīstītu skolēnos valsts valodas, kultūras un tradīciju apguvi, audzinot pilsoniskumu un patriotismu.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ieguvēji būs skolēni, skolotāji, vecāki un visa sabiedrība kopumā. Īstenojot iepriekš aprakstīto ideju, skolēniem būs vairāk brīva laika un viņi spēs apmeklēt papildus nodarbības un mācīties jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Protams, ka tā ir vecāku atbildības, vai skolēni būs izgulējušies. Gadījumā, ja būs iespējas veltīt laiku pilnvērtīgam miegam, tad skolēni būs veselīgāki, dzīvespriecīgāki un mācību darbs skolā būt daudz produktīvāks.


Atbildīgais par idejas realizāciju

LR saeimas deputāti, Izglītības un zinātnes ministrija, pilsētu Izglītības pārvaldes, skolu administrācijas, skolotāji, kā arī skolēnu vecāki.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Pedagogu sagatavošana un iniciatīva, ideju kartes, pētījums, publicitāte, finanšu resursi.