Latvijas Republikas ideju sintēze, abstrahēšana un to praktiskā realizācija Eiropas Savienības ietvaros
241BALSIS

Viktors Urkauskis

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

Daugavpils Universitāte

Idejas saturs

Ņemot vērā to, ka Latvija jau 11 gadus ir ES sastāvā, mūsu valstīj ir vēl jāveic lieli un diženi darbi, lai sasniegtu iecerēto. Katras valsts integrēšana un tālākā attīstība kādā aliansē neilgst kādu īsu laiku, bet tā eksistē visas savienības pastāvēšanas laikā – tā sakot, „Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”. Ir svarīgi veicināt jaunu nozaru (ne tikai inženierzinātnēs, bet arī kultūrā u. tml.) integrācijas programmu izstrādāšanu un īstenošanu, ka arī ar integrācijas procesu saistītu pētījumu veikšanu. Acīmredzami, ka ir nepieciešams īstenot Eiropas Savienības darbības principus:

 • demokrātiska lēmumu pieņemšana, kompromisa/ vienprātības ceļos;
 • cilvēktiesību ievērošana, ka arī nacionālo identitāšu respektēšana ( esam daļa no daudznacionālās Eiropas !);
 • brīvais tirgus – ES ir ne tikai kulturāla un politiska alianse, bet arī tā veicina ekonomisko attīstību;
 • līdztiesība un vienlīdzība.
Tomēr ir skaidrs, ka arī mēs kā unikāla nācija, arī spējam sniegt Eiropai savas zināšanas un kultūru, tādējādi padarot integrēšanas un attīstības procesu daudzpusīgāku un abpusēju. Atcerēsimies, ka laika posmā no 2005. gada līdz 2008. gadam Latvija ir piedalījusies 108 attīstības sadarbības projektu realizācijā, pamatā fokusējoties uz piecām galvenajām jomām:
 • reformu procesu veicināšanu (valsts pārvaldes un ekonomikas reformas) un kapacitātes celšanu valsts un pašvaldību jomā;
 • demokrātijas veicināšanu un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu;
 • sociālo reformu veicināšanu;
 • vides problēmu risināšanu;
 • izglītības sistēmas reformām.
Tomēr, ka teica dižais rakstnieks Rainis: „Mainies uz augšu!” Saprotams, ka mēs varam piedāvāt Eiropas Savienībai daudzas jaunas idejas ne tikai inženierzinātnēs ( nesen Latvijas pētnieki ir izveidojuši jaunas vēžu slimības attīstības samazināšanas zāles u.tml.), bet arī mākslā un kultūrā ( piem, var sarīkot kopējo ES Lielās talkas dienu, kas Latvijā jau ir diezgan populāra). Galvenais ir sniegt atbilstošo atbalstu ideju veidotājiem.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Galvenais ieguvums, protams, būs sabiedrībai kopumā, tā kā, ņemot vērā Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, būs iespējams daudziem cilvēkiem realizēt savas idejas, ka arī, iespējams, radīt jaunas darba vietas, ja idejas būs iespējams attīstīt līdz atbilstošajam līmenim. Otrie ieguvēji būs Eiropas Savienības pilsoņi, kas praktiski realizēs un pielietos Latvijas radītos ideju galaproduktus, tādējādi veicinot ne tikai savu vajadzību izpildi, bet arī „ražotājvalsts”, proti Latvijas ekonomisko attīstību.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju būs atbildīgi:

 • Ideju radītāji un to turpmākie pilnveidotāji;
 • Likumdevējvara, ar atbilstošo normatīvo aktu regulējumu;
 • attiecīgās valsts un privātiestādes.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

 • Galvenokārt finansiālie;
 • Garīgie- ideju tapšana, cilvēku iniciatīva, vēlme attīstīties u.c.