Emocionālā vardarbība starp skolēniem.
20BALSIS

Monta Liepiņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Idejas saturs

Daudzās skolās emocionālā vardarbība kļūst par ikdienu. Šī tēma bieži skolēniem ir smags un jūtīgs temats. Vecākie un stiprākie bez iemesla nodara pāri jaunākajiem un vājākajiem. Lielākoties skolēnus pazemo apģērba dēļ vai arī tad, ja pazemotājs vēlas izrādīt pārākumu. 80% skolēnu apgalvo, ka viņu skolā notiek emocionālā vardarbība. Saskaroties ar emocionālo vardarbību skolēnam rodas: 1. Grūtības komunicēt ar vienaudžiem; 2. Veselības un emocionālas problēmas ( Depresīvs noskaņojums, izmisums, bailes, apjukums u.t.t. IDEJAS MĒRĶIS-Iesaistīt jauniešus palīdzēt tiem, kuri tiek emocionāli vai fiziski aizskarti. Arī cīnīties ar pārējo skolēnu vienaldzību. CENTĪSIMIES PALĪDZĒT TIEM KAM TAS VISVAIRĀK NEPIECIEŠAMS.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Jaunieši, kuri palīdz tiem kas ir emocionāli aizskarti iegūs prasmes palīdzēt grūtā situācijā un prasmes komunicēt ar vienaudžiem.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju būs atbildīga Friča Brīvzemnieka pamatskolas Skolēnu Dome un skolas pedagogi.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Nekādi instrumenti un resursi nebūs nepieciešami idejas realizācijā.