Vairāk praktisku metožu pielietojums Latvijas vispārizglītojamā izglītības programmās, jo pašlaik tā ir vairāk balstīta uz teoriju.
106BALSIS

Olga Jasjuļaņeca

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

-- cita --

Idejas saturs

Latvijas Republikas vispārējā izglītības sistēmā vajadzētu izveidot nedaudz praktiskāku (protams, visos mācību priekšmetos tas nav iespējams, bet, tomēr ir priekšmeti, kuros tas būtu lietderīgāk nekā teorijas kalšana ). Tālāk ir minētas dažas idejas kā tas varētu tikt realizēts: 1. debates kā mācību metode; 2. praktiskie darbi ne mazāk kā 70 % (projekti, IT rīku izmantošana savas idejas/temata prezentēšanai, mācīties mācot citus utt.) 3. Nodarbības ārpus klases (uzņēmumos, muzejos, pilsētvidē utt.); 4. Viesi skolā - nozaru speciālisti, kas tiek aicināti uz skolu stāstīt par reālo darba vidi vai arī par apgūstamo materiālu kādā noteiktā priekšmetā; 5. Mācību stundas un priekšmetus dalīt blokos, lai vielas apguve nebūtu tik sadrumstalota. 6. u.c.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

1.Paši skolēni, jo mācību process būs radošs, praktisks un daudzveidīgs, kā arī pietuvināts reālajai dzīvei; 2.Skolotāji, jo skolēni būs vairāk motivēti darboties stundās un arī ārpus tām; 3.Sabiedrība, jo jaunieši pratīs izteikt savu viedokli, būs aktīvāki un ieinteresēti aktuālos procesos, jautājumos utt. 4. Valsts un uzņēmēji, jo būs zinoši, aktīvi, radoši jaunieš, kuriem pa spēkam būs jebkura veida darbs un šķēršļi.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un Zinātnes ministrija, kurai jāuzņemas lielo refromu realizācija, ļaujoties pārmaiņām. Skolas un skolotāji - cik elastīgi un motivēti realizēs jaunās refromas, kā arī paši skolēni un viņu vecāki - cik gatavi būs pieņemt jauno macību vidi un procesu.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Darba grupas izveide Izglītības un Zinātnes ministrijā, kas būs gatava realizēt šo ideju (iesaistot tajās arī jauniešus). IT tehnoloģijas skolās un vairāk digitalizētu materiālu.