Tautas sadziedāšanās dažādos Latvijas novados
93BALSIS

Egija Ungure

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Teikas vidusskola

Idejas saturs

Katru gadu reizi trīs mēnešos notiek sadziedāšanās kādā no četriem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem - Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Zemgalē. Katru gadu par novada sadziedāšanās vietu tiek izvēlēta cita estrāde, lai latvieši iepazītu brīvdabas koncertu norises vietas. Sadziedāšanos vadīs dažādi diriģenti- tie varētu būt mūzikas akadēmijas studenti, lai varētu palīdzēt jauniešiem spert pirmos soļus ceļā uz veiksmīgu karjeru mūzikas jomā. Katrai sadziedāšanās reizei tiks izziņots repertuārs, lai cilvēki varētu sagatavoties. Ļoti liels pluss šai manai idejai ir tas, ka piedalīties šajā pasākumā varēs visi dziedātgribētāji- arī tie, kuri mūziku neapgūst kādā izglītības iestādē vai nedzied kādā korī/ansamblī. Līdz ar to pasākums būs vērsts šādai publikai.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Noteikti ieguvēji būs sabiedrība kopumā, it īpaši tie, kuri nepiedalās koros, ansambļos. Manuprāt, šis pasākums ir ļoti piemērots vecāka gadugājuma cilvēkiem, kas vēlas kopīgi sanākt un muzicēt, bet viņiem šādas iespējas ir bijušas ierobežotas.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Labprāt pati būtu atbildīga par šīs idejas realizāciju, bet būtu pateicīga, ja manas idejas realizēšanai pievienotos Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, jo tad būtu iespēja apspriest šo ideju nopietnāk, un tad man būtu padomdevēji, kas ieteiktu, ko un kā darīt labāk.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Noteikti nepieciešamas finanses estrāžu apskaņošanai, apsardzei, reklāmas nodrošināšanai. Nepieciešami īpaši atlasīti Mūzikas akadēmijas studenti, kas būtu ar mieru piedalīties šajos pasākumos, tos diriģējot. Noteikti būtu vajadzīgi cilvēkresursi labklājības nodrošināšanai, kas, visticamāk, varētu būt brīvprātīgie. Uzskatu, ka katram dalībniekam būtu jāsniedz minimāla dalības maksa (2-3eur), lai apzinātu cilvēku plūsmas lielumu. Būtu jābūt pasākuma vadītājiem, kuri būtu atbildīgi par norisi, lai pasākums pilnībā izdotos.