Emancipācija no 16 gadu vecuma no politiskā, ekonomiskā un izglītības viedokļa.
70BALSIS

Kristīne Apsēna

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 64. vidusskola

Idejas saturs

Arvien vairāk jauniešu interesējas par politiskajām aktualitātēm sabiedrībā, veidojot savam vecumam atbilstošu viedokli, kas nereti atšķiras no vecāku paaudžu gadagājuma cilvēku viedokļiem. Pēc Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likuma bērns ir persona līdz 18 gadu vecumam. Sabiedrībā tiek nemitīgi apspriests jautājums par vai pret emancipāciju no 16 gadu vecuma. Ņemot vērā sabiedrības novecošanos un vilšanos politiskajos spēkos valstī, arvien mazāk vēlētāju piedalās pašvaldību un Saeimas vēlēšanās. Emancipācija no 16 gadu vecuma ir aplūkojama kā viena no iespējām piesaistīt jaunu un sociāli aktīvu vēlētāju loku. Politikas zinātne kā mācību priekšmets pamatskolā veicinātu jauniešu vēlmi iesaistīties valsts politikas veidošanā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Jaunieši, kuri varēs piedalīties politiskajās aktivitātēs, iegūs balsstiesības. Valsts, uzlabojot savu ekonomisko stāvokli.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildība par idejas realizēšanu būtu jāuzņemas Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Ministru Kabinetam un Saeimai, lai uzlabotu jauniešu interesi par politiskajām un ekonomiskajām aktualitātēm valstī.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Diskusijas par valsts darbību un struktūru, tās uzlabošanu ar politiķu līdzdalību, lai ieinteresētu jauniešus valsts politiskajā dzīvē.