Kultūras diena Latvijā
94BALSIS

Pavel Ananov

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Idejas saturs

Kultūrai ir ļoti liela nozīme katra cilvēka dzīvē, tā nodrošina interesantu, aizraujošu dzīvi, kā arī nosaka dzīves intelektuālo saturu. Atrodoties jauniešu vidē un runājot ar saviem vienaudžiem, esmu sapratis, ka mūsdienu jauniešus neinteresē kultūra ,kultūras pasākumi. Daudzi par to maz runā, diskutē,jo trūkst nepieciešamās zināšanas, trūkst motivācijas aktīvi iesaistīties Latvijas kultūras dzīvē, tieši tāpēc vēlos organizēt Kultūras dienu Latvijā. Kultūras dienā tiks iesaistīta visas Latvijas jaunieši, visas dienas garumā tiks organizēti kultūras pasākumi, kuri dos iespēju jauniešiem iepazīt, labāk izprast Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi. Es piedāvāju to rīkot sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo operu, muzejiem, teātriem un skolu pašpārvaldēm. Problēma ir, jo no valsts puses nav pietiekami piedāvājumu jauniešiem, lai jauniešus aktīvi iesaistītu kultūras pasākumos. Tāpēc šajā dienā es piedāvāju organizēt īpašas atlaides vai par ziedojumu organizēt teātru, operas, izstāžu apmeklēšanu. Organizēt Muzeju dienu, kad jaunieši apmeklēs muzejus visas dienas garumā. Piedāvāju organizēt Nacionālo ēdienu konkursu, ar ēdienu degustāciju. Organizēt Jauno latviešu dizaineru modes skati Ķīpsalā. Gatavojoties jau iepriekš, šaja dienā jauniešiem būs iespēja piedalīties skolēnu radošo darbu konkursos. Esmu parliecināts, ka radošās darbnīcas visas pilsētas ielās būs ļoti aktuālas un vajadzīgas. Savukārt skolu pašpārvaldes sadarbībā ar muzejiem, teātriem, Latvijas Nacionālo operu organizēs kultūras pasākumus skolās, kur jauniešiem būs iespēja piedalīties ne tikai kā skatītājiem, bar arī aktīvi darboties pašiem. Tādu es redzu Latvijas kultūras dienu, bet nākotnē varētu organizēt veselu kultūras nedēļu, kur katrs Latvijas skolēns varēs piedalīties, iepazīt Latvijas kultūru, tradīcijas.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Pirmkārt, Latvijas jaunieši papildinās savas zināšanas kultūras jomā. Otrkārt, skolu pašpārvaldēm būs jauna un lieliska pieredze, kuru viņi iegūs, sadarbojoties ar muzejiem, izstādēm, Latvijas Nacionālo operu, teātriem. Treškārt, visā Latvijā dzīvos, mācīsies, strādās kulturāli, patriotiski noskaņoti jaunieši.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju atbildēs Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Skolu pašpārvaldes, muzeji, teātri, Latvijas Nacionālā opera.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Svarīgākais - saprast un apzināties, ka kultūras attīstībai ir svarīga vieta ne tikai katra jaunieša dzīvē, bet arī valsts mērogā, jo jauniešiem vajadzēs saglabāt un nodot kultūras tradīcijas nākamajām paaudzēm.