Katrai klasei vispārizglītojošajās iestādēs būs pieejamas 4 bezmaksas ekskursijas vienā mācību gadā uz Lavijas vēstures nozīmīgām vietām
91BALSIS

Sandra Grobina

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

Daugavpils 9. vidusskola

Idejas saturs

Diemžēl, mūsdienās ne visi jaunieši ir patrioti. Būtu brīnišķīgi, ja katrai klasei būtu iespēja braukt uz 4 bezmaksas ekskursijām 1 mācību gadā. Bet ekskursijas noteikti būtu uz Latvijas vēstures svarīgiem objektiem. Piemērām, Vecrīga, Āraišu ezepils, Liepājas karosta, dažādi muzeji...Viena lieta ir stāstīt skolā par vēsturi un notikumiem, bet pavisam cita lieta ir apskatīt muzeja eksponātus, būt, piemērām, kaut kādas svarīgas kaujas vietā. Skolā dažreiz mācīties ir garlaicīgi, bet ekskursijās klausīties kaut kādus vēstures stāstus būtu daudz interesantāk.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Man liekas, ka no idejas īstenošanas vislielākie ieguvēji būs ne tikai skolēni, bet visa valsts kopumā. Jo aizraujošāks būs mācību process, jo vairāk zināšanu skolēniem būs. Visi skolēni labi zinās vissvarīgākos Latvijas vēstures notikumus, vairāk cienīs savu valsti. Un tad sanāks, ka Latvijā būs vairāk patriotiski noskaņotu jauniešu, un tas valstij pālīdzēs attīstīties.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbojoties ar vispārizglītojošajām iestādēm


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Eiropas Savienības atbalsts, papildus finansējums izglītības nozarei