Reformas vispārējā vidējā izglītībā
52BALSIS

Jānis Šķirus

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Teikas vidusskola

Idejas saturs

Pirms kāda laika atpakaļ medijus pāršalca fakts, kad Kembridžas Universitāte un citas labākās Lielbritānijas augstskolas neatzīsts vidējās izglītības atestātu, kuri ir iegūti Latvijā. Šis fakts izraisīja plašu rezonansi sabiedriskajā telpā. Problēma no viņu skatpunkta bija šāda- Mums nav pietiekamas mācību stundu kādā noteiktā mācību priekšmetā, piemēram, matemātika. Ja, kāds vēlas studēt Lielbritānijā matemātiku, tad šī persona to nespēs realizēt, jo viņi pieprasa ne tikai matemātiku, bet gan arī matemātisko analīzi un citus priekšmetus, kas ir saistīti ar šo zinātni. Atceramies gadus 10 atpakaļ, kad iegūstot vispārējo vidējo izglītību varēja izvēlēties- profila priekšmets vai pamata kursa priekšmets. Šobrīd vairs nav tādas iespējas, jo ir vienoti standarti. Ja persona mācījās, piemēram, matemātiku kā profila priekšmetu, tad viņš lika eksāmenu, bet ja, kā pamata priekšmetu, tad ieskaiti. Šobrīd mums valstī ir neskaitāmas vispārējās vidējās izglītības programmas- humanitārās, vispārējās, eksaktās, profesionāli orientētās, kā arī citas. Protams, var apgalvot to, ka padsmit vecs jaunietis nevar zināt, ko viņš darīs pēc vidusskolas, bet viņš jau tajā vecumā saprot, kas viņam patīk un, kas viņam nepatīk. Tādā veidā izšķirojot priekšmetus kuri ir vajadzīgi un kuri nav vajadzīgi. Bet ja jaunietim pēc 9.klases beigšanas nav nojausmas, kas viņam interesē, vai vismaz uz kuru pusi, tad, protams, var doties uz vispārējo izglītības programmu, kur tiks apgūts ''kaut kas no visa'', kā jau pašlaik tas tiek realizēts.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Pirmkārt, jau jaunieši paši. Ja jaunietis izvēlēsies studēt ārzemēs, tad nebūs nekādu problēmu iestājoties šajās augstskolās. Otrkārt un treškārt, jau pati Latvija. Pedagogi varēs pielāgot katrai klasei savu programmu, tādējādi veicinot programmas apgūšanu atbilstoši skolēnu spējām, kas beigu beigās radīs konkurētspējīgus jauniešus.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Sākumā jau Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts Izglītības satura centrs, lai varētu izstrādātu grozījumus, veikt programmu aprobēšanu un citus darbus.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Sākumā ir vajadzīgs skolu un pašvaldību atbalsts.