Kritiskās domāšanas attīstība Latvijā
411BALSIS

Anete Biķe

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Kritiskā domāšana ir Tava patiesā brīvība! Kritiskā domāšana ir uz jautājuma būtības izpratni orientēts domāšanas veids, kas palīdz informācijas izvērtēšanā, lēmumu pieņemšanā un problēmu risināšanā. Mūsdienu straujajā informācijas apritē ir svarīgi mācēt izvērtēt avotu uzticamību un informācijas patiesumu, kā arī būt objektīvam, izsakot savu viedokli. Šo domāšanu jāmāca jau skolas vecuma jauniešiem. Tas ir realizējams dibinot debašu klubus skolās un aktīvi attīstot debašu kustību Latvijā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Iegūs ikviens jaunietis. Tiks atvieglots lēmumu pieņemšanas process dažādos līmeņos. Gan izvēloties nākotnes profesiju, gan izdarot izvēli pirmajās un turpmākajās Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, kā arī nodrošinot pilnvērtīgus sabiedrības procesus Latvijā. Iegūs Latvijas Republikas un Eiropas Savienības demokrātija.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Ideju realizēs Latvijas skolu Skolēnu Pašpārvaldes sadarbībā ar skolu ieinteresētāko mācību spēku un Valsts izglītības satura centru, kas sniegs metodisku atbalstu.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Nepieciešami voluntāri cilvēkresursi, ziedojumos iegūts balvu fonds starpnovadu debašu turnīriem un meistarklasēm. Motivācijas kāpināšanas nolūkos Debašu kustībai jāpiesaista jauniešiem harizmātisks patrons, Latvijas Republikas Saeimas deputāts.