Nodokļu atvieglojumi strādājošiem studentiem.
21BALSIS

Katrina Merzvinska

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Tehniskā universitāte

Idejas saturs

Nav noslēpums, ka liela daļa studējošo, savu "brīvo" laiku pavada strādājot, lai varētu nosegt studiju ikgadējās maksas un spētu apmaksāt rēķinus, kā arī nodrošināt sev iztiku. Šobrīd Latvijas izglītības sistēma vēl neļauj studēt bez maksas un budžeta vietas netiek piedāvātas visiem, valstij, ieviešot strādājošo studentu nodokļu atvieglojumus, būtu iespēja parūpēties par saviem topošajiem speciālistiem! Idejas mērķis ir ieviest nodokļu atvieglojumus strādājošiem studentiem, kuri nesaņem valsts stipendijas un nav iekļauti izglītības iestādes vai valsts finansētā studiju programmā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ieviešot šādus nodokļu atvieglojumus par ieguvējiem sevi varētu saukt ne tikai students, bet arī valsts, kā arī darba devēji visas valsts robežās. Studenti strādājot spēs iegūt nedaudz lielāku iztikas līdzekļu apjomu, tādējādi paaugstinot viņu dzīves līmeni un dodot iespēju pievērst vairāk uzmanību izlītības programmas apgūšanai un mazāk laiku pavadīt domājot, kur "piepelnīties". Valsts šādā veidā iegūtu topošos speciālistus, kuri justu, ka pa viņiem tiek domāts un ka valsts par viņiem rūpējās, tādējādi samazinot iespēju šo jauniešu pēcākai emigrēšanai uz citām pasaules valstīm. Darba devējs, pieņemot darbā studentu, saņem jaunu, brīvu prātu, kas rada jaunas idejas (tas, protams, nav atkarīgs no nodokļu apjoma, ko students maksā)! Darba devējam, pieņemot jaunieti darbā, ir iespēja viņam piedāvāt labāku atalgojumu, kas motivētu studentam savus pienākumus veikt ar lielāku atdevi.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un zinātnes ministrija, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Jauniešu padomes/organizācijas, Darba devēju konfederācija, u.c. biedrības/nodibinājumi.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Statistika par strādājošiem jauniešiem, kas rādītu, cik studenti šobrīd strādā, to darba algas apjoms un ietekme uz IKP, ja tiktu ieviests nodokļu atvieglojums. Darba grupas izveide, kas apkopotu idejas un statistiku par nodokļu atvieglojumiem un to mērķiem, kas arī vestu sarunas ar atbildīgajām iestādēm.