Vēstures popularizēšana mūsdienu notikumu izpratnei
19BALSIS

Pēteris Plakans

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Latvijas Universitāte

Idejas saturs

Mūsdienās notiek dažādi pasaules mēroga notikumi, piemēram, Ukrainā, Sīrijā. Ir gan pieklusis, bet aktuāls ir informācijas kara jautājums. Ir nepieciešams vairot sabiedrības izpratni par šiem notikumiem, vēsturisko kontekstu, kā arī savas vēsturiskās identitātes apzināšanos. Piedāvāju veidot pasākumus, organizēt konferences un uzsvērt izglītības sistēmā mūsu vēsturisko identitāti (tas jau lielā mērā notiek), bet uzsvērt izpratni par vēsturisko kontekstu dažādu mūsdienu aktualitāšu izpratnei. Veidot konferences un akcijas, lai veicinātu izpratni par kultūru un vēsturisko kontekstu, piemēram, bēgļu jautājumam, Eiropas Savienībai un pašreizējai Krievijas situācijai. Izglītota sabiedrība mazāk pievilsies klausoties medijos, kuri cenšas parādīt savu sagrozīto un politisko informāciju, tādā veidā veicinātu izpratni, kritisko domāšanu un atbalstu Latvijas valstij.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Latvijas iedzīvotāji, īpaši skolēni un aktīvākā sabiedrības daļa.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Kultūras ministrija, Izglītības un Zinātnes ministrija, Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte, vēstures aktīvisti.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Sociālie tīkli, konferenču veidošana, augstākās izglītības iestādes.