Bezmaksas augstākā izglītība.
6BALSIS

Mareks Ūdris

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"

Idejas saturs

Ir ideja ieviest Latvijas Republikā bezmaksas Augstāko izglītību. Ņemot par piemēru no Skandināv valstīm - Zviedrija, Norvēģija, izmantojot 1% likumu kur studējošais jaunietis apmaksā visu studiju maksu tad, kad ir pabeidzis savas studijas un uzsāk oficiālu darbu Latvijā. Es piedāvāju Latvijā ieviest 10%, kas no minimālās algas ir aptuveni 37 EUR. Ir ideja ieviest jaunu nodokli - Izglītības nodoklis (10%). Šī ir kā papildus opcija, ko studējošais varētu kā privilēģiju izmantot. Respektīvi, Latvijas Republikai būtu vairāk profesionālu speciālistu, pasniedzēju un darbinieki ar augstāku kvalifikāciju, kur daudzās darba vietās to pieprasa, kā arī cilvēki apsvērtu domu nedoties uz ārzemēm strādāt, bet paliktu Latvijas Republikā un uzlabotu ekonomisko stāvokli.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Iegūs studenti - jaunieši sava mērķa profesijas un sapņu pilnveidošanai visas nepieciešamās zināšanas, kā arī skolotāji iegūs jaunas darba vietas valsts augstākās izglītības iestādēs.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības ministrija un Finanšu ministrijas kooperācija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Ir nepieciešams papildus finansējums izglītības nozarēm un izmaiņas valsts izglītibas likumos.