Sniegt iespēju jauniešiem sākt apgūt ES projektu rakstīšanas prasmes
237BALSIS

Egija Cēne

Zemgales vēlēšanu apgabals

Vecumnieku novads

Skaistkalnes vidusskola

Idejas saturs

Lai saņemtu kādu papildus finansējumu, vairumā gadījumu nepietiek vienkārši ar vēlmi vai personisko šarmu. Un, ņemot vērā to, ka ES fondu līdzekļi veido 70% no publiskajām investīcijām, dodot vairāk nekā 10% no ikgadējā budžeta ieņēmumiem, kā arī to, ka nākotnē Latvijas ekonomikas attīstība būs vēl joprojām saistīta ar ES fondu līdzekļiem, jauniešiem vajadzētu sniegt iespēju sākt apgūt ES projektu rakstīšanas prasmes un finansējuma piesaistīšanas iespējas. Kā tas izpaustos? Reizi mēnesī visa gada garumā Latvijas novadu centros tiktu rīkoti semināri par "ES projektu rakstīšanu un finanšu piesaistīšanu", kurus vadīs zinoši un izglītoti pasniedzēji par ES projektu rakstīšanu. Ieinteresētie skolēni varētu doties uz šiem semināriem, mācīties, kā pieteikties dažādiem ES fondiem, programmām.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Iegūs jaunieši, jo viņiem būs finansējums savu ideju attīstīšanai.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un Zinātnes ministrija, Eiropas Savienības māja sadarbībā ar Latvijas skolām.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Zinoši un izglītoti pasniedzēji par ES projektu rakstīšanu, transports uz/no semināriem, telpas, kur notiks izglītojošie semināri jauniešiem un interesentiem.