Par īpaša statusa piešķiršanu 1991. gada barikāžu dalībniekiem.
65BALSIS

Marta Elza Rubene

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Idejas saturs

Valsts nedrīkst aizmirst savus brīvības cīnītājus, tāpēc ir svarīgi ieviest īpašu statusu tiem, kas piedalījās 1991. gada barikādēs. Šie cilvēki cīnījās par mūsu tautas brīvību, izrādīja drosmi un pašaizliedzību 1991.gadā, tāpēc būtu tikai loģiski, ja tagad valsts viņiem pateiktos ar atvieglojumiem jomās, kur tas būtu iespējams. Neapšaubāmi, ka lielākā “alga” par dalību barikādēs ir mūsu brīvā, neatkarīgā Latvija, bet ir pienācis laiks mums sevi apzināties un pagūt sniegt palīdzīgu roku pretī tiem, kas palīdzēja valstij izšķirošā un bīstamā situācijā. Pateicības žests izpaustos sociālā veidā saņemot atlaides vai piedāvājot bezmaksas veselības aprūpi, sabiedrisko transportu, kā arī vērst pašvaldību uzmanību uz savu iespēju izskatīšanu, piemēram, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī pakalpojumu saņemšanā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Valsts iedzīvotāji, kuriem ir 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme vai pateicības raksts.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Saeima, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Politiskais, finansiālais atbalsts.