Profesionālo orientāciju nodarbības vidusskolā
37BALSIS

Mareks Mateušs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts tehnikums

Idejas saturs

Šodien daudzie skolnieki, beidzot pamatskolu, vēl nav izvēlējušies sev piemērotāko jomu, kurā tie darbosies pēc vidējās profesionālās izglītības vai augstākās izglītības iegūšanas. Šādas neskaidrības rodas dažādu citu problēmu dēļ, piemēram gatavošanas eksāmenam; bet galvenā problēma - pašu skolnieku neieinteresētība savā nākotnē. Tāpēc skolniekiem vajag atgādināt, ka par to jādomā jau tag, jāpiesaista viņus pašus domāt par savu nākotni, savu profesijas izvēli. Jāizdara tā, lai skolnieku vidē tā būtu galvenā tēma. Skolai, savukārt, kā izglītības iestādei, jāaicina skolniekus domāt par šo izvēli, gatavojot speciālas stundas, kursus vai tematiskas nodarbības. Šādu stundu laikā speciālie pedagogi varēs piedāvāt skolnieku grupām nokārtot dažādus testus, pēc kuru izpētīšanas skolnieki kopā ar klases audzinātāju un sociālo pedagogu varēs apspriest rezultātus un padalīties ar saviem viedokļiem. Šādas nodarbības varēs uzsākt 9. klases sākumā un pavadīt 1 reizi divās nedēļās, lai skolnieki nevis vienmēr aizņemtu savu galvu ar domām par savu nākotnes specializāciju, bet palēnam sāktu par to domāt. Šo obligātu PO kursu varēs pavadīt klases audzinātājas stundā, vai arī izvēlēties gan klasei, gan pedagogiem piemērotāko laiku tādas stundas pavadīšanai. Pēc 9. klases speciālo stundu vadīšana turpināsies līdz 12. klases beigām. Droši vien, jums rodas tāds jautājums, kāpēc mums jātaisa atsevišķas nodarbības, lai uzliktu par pienākumu tādu stundu pavadīšanu - skolotāji taču paši pēc savām vēlmēm var tādas pavadīt? NĒ. Manuprāt visai valstij, un pirmkārt mums jādomā par to, kādu katra jaunieša (nevis pēc skolotājas uzskata) nākotni mēs gribam redzēt pēc mūsu paaudzes - tādu, kura būs mērķtiecīga un centīsies ātrāk uzsākt mācības un pēc tam profesionālo (kas visnozīmīgāk - sev patīkamo) darbu, vai tādu, kura šaubošies starp darba meklējumiem un nebūs pastāvīga nodarbinātība? Par nākotni jādomā visiem un tagad, nevis kad pienāks laiks.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Galvenokārt skolnieki. Tiem pēc laika nebūs vajadzības domāt un uztraukties par profesijas un nodarbinātības nozares izvēli. Skolnieku vecāki. Tie būs apmierināti, ka skola piedāvā saviem bērniem iespējas izvēlēties, ka skola motivē savus audzēkņus domāt par savu nākotni. Skolotāji, kuri uzskat savu audzēkņu labvēlīgu nākotni daļēji par savu uzdevumu un mērķi.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Klases audzinātājs, sociālais pedagogs, Izglītības kvalitātes valsts dienests.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Speciāli sagatavoti plāni stundu pavadīšanai, testi un pārbaudes formas.