Bērnudārza audzinātāju un skolotāju atalgojuma reforma
419BALSIS

Gints Jankovskis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola

Idejas saturs

Jau ilgāku laiku tiek runāts par to, ka ir jāpārskata skolotāju atalgojums par paveikto darbu, taču tālāk par domu līmeni un plāniem tas nav ticis, vēlos pieminēt ka, plānotais "jaunais atalgojuma modelis" gandrīz vispār ar neko neatšķiras no iepriekšējā modeļa - tik pat apbsurds atalgojums, kā tas bija iepriekš un specifiskos gadījumos vēl sliktāks skolotājiem. Visvarīgākais dzīves posms cilvēkiem ir tieši tas ko viņi iemācas skolā, no 6-19 gadiem, specifiskos gadījumos ilgāks. lielāko daļu savu dienas daļu pavadot skolā skolēni apgūst dažādas zināšanas, iemaņas un to devēji ir skolotāji, kuriem ir jāpārkvalificējas par bērnu, otrajiem vecākiem, ieguldītais darbs, dzīves dažādu gudrību iemācīšana un izglītības iekalšana katram skolēnam, vēlos piebilst, katrs no mums mēs esam savādāks un katram ir jāātrod sava pieeja. Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm Latvijas skolotāju atalgojums, nepārspīlēšu, ir smieklīgs. Skolotāji par šādu darbu, kādu iegulda ir pelnījuši atalgojumu, kas ir krietni korektāks. Neaizmirsīsim par bērnudārzu audzinātāju atalgojumu, kurš vispār nav pieņemams un par mazo ķiparu audzināšanu, pieskatīšanu, lekšanu ārā no ādas, audzinātājas saņem - KAPEIKAS! Attalgojums ir jāpārskata no "A-Z" un jāpielīdzina atalgojums vismaz Eiropas vidējam līmenim, kas ir gandrīz divas reizes lielāks par pašreizējo atalgojumu Latvijā. Valsts nelietderīgi izmantojot līdzekļus tos varētu nevis sadedzināt gaisā, bet labāk ieguldīt tur kur aug jaunā LATVIJAS paaudze.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Iegūs Latvijas valsts kopumā, jo tieši skolā attīstas un pilnveidojas mūsu jaunā valsts paaudze un tieši šajā posmā valstij būtu jāiegulda vislielākie līdzekļi, lai ar lielisku izglītības sistēmu un sadarbību ar skolotājiem veicinātu gudrākus, attīstītākus jauniešus. Pilnā mērā iegūs skolēni, kuri saņems labāku, atsaucīgāku attieksmi no skolotājiem, kā arī paši skolotāji un bērnudārza audzinātāji.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Nepārspīlējot, atbildīgi par šo realizāciju ir visa Latvijas valsts vadība, jo šeit ir jautājums par mūsu valsts nākotni.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Financiālais nodrošinājums, skolotāju un bērnudārzu audzinātāju algas pārskatīšanai vajadzēs nokomplektēt augstākā līmeņa komandu, kura spēs skatīties uz visiem aspektiem ar goda prātu un līdzekļus sāktu izmantot lietderīgi.