Latvijas augstskolu aktīvāka iesaistīšanās karjeras izglītībā
56BALSIS

Sindija Armanoviča

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Siguldas novads

Siguldas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Tā kā lielākā daļa no topošajiem vidusskolas absolventiem vēl nav izlēmuši,kādas profesijas pārstāvji vēlas būt nākotnē, būtu lieliska iespēja visām vidusskolas klasēm nodrošināt regulāras karjeras pēcpusdienas, kad Latvijas augstskolu pārstāvji, studenti,kuri jau strādā konkrētā profesijā, prezentētu savu profesiju un sniegtu sīkāku informāciju par sava darba ikdienu.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ieguvēji noteikti būs paši vidusskolēni, kā arī valsts,kura nākotnē būs ieguvusi pinvērtīgus darbiniekus.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildīga par idejas realizāciju būtu Saeima,kā arī Izglītības ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Lai ideju realizētu, nepieciešams finansējums, ko likumdošanas ceļā var novirzīt šo mērķu realizācijai.