Valsts finansēta augstākā izglītība Latvijā!
44BALSIS

Zane Riekstiņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Idejas saturs

Iespēja studēt bez maksas padarītu studijas pieejamākas ikvienam, tiktu novērsta sabiedrības segregācija, turklāt jaunietis izvēlētos studēt to, kas viņu tiešām interesē, nevis to, kas ir lētāk vai ko iespējams studēt bez maksas. Potenciālais students no maznodrošinātas ģimenes, ja neiekļūst budžeta grupā, dārgas studijas atļauties nevar. Arī studiju kredīti ne visiem ir pieejami, jo ne visu jauniešu vecākiem ir pietiekami ienākumi, lai banka viņus atzītu par derīgiem kredīta galvojumam. Ņemot vērā pašreiz esošo ekonomisko situāciju un vidējās darba algas lielumu Latvijā, vairums jauniešu nestudē vispēr, jo vienkārši nevar to atļauties. Ja izglītība maksā lielu naudu un alga ir tik maza, ka ir grūti atmaksāt mācību kredītu, tad students migrē. Zinātne un augstākā izglītība ir tā, kas nodrošina ekonomikas izaugsmi – ja pašam uzņēmējam vēl nav nepieciešama augstākā izglītība, lai spētu izveidot plaukstošu uzņēmumu, tad bez labi apmācītiem speciālistiem, zūd iespējas veidot konkurētspējīgu biznesu – gala rezultātā cieš visi, jo ekonomika stagnē. Bezmaksas (valsts finansēta) augstākā izglītība ir tradicionāla lieta daudzās Eiropas savienības valstīs. Par ekonomiski augošu un attīstītu valsti ir jārūpējas ik vienam tās iedzīvotājam. Valsts finansēta augstākā izglītība ir solis pretī plaukstošai Latvijai.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Latvijas valsts.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.