Skolu budžetu palielināšana.
16BALSIS

Egita Rizga

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Idejas saturs

Lai skolēni varētu efektīvāk iegūt zināšanas, ir nepieciešami modernāki mācību materiāli.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas iegūs skolēni.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju būs atbildīgas vietējās pašvaldības un saeima.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Idejas realizācijai nepieciešama nauda un skolotāju, pedagogu iniciatīva.