Mobinga līmeņa samazināšana
78BALSIS

Deniss Ovčarenko

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Skolās mūžīga un neizsmeļama problēma ir vienaudžu saasinātās savstarpējās attiecības – vienaudžu apcelšana jeb mobings. Daudzi jaunieši mūsdienās ir bijuši apcelti dažādu iemeslu dēļ – sava viedokļa, seksuālās orientācijas, mājasdarbu nedošanu un daudzu citu iemeslu dēļ. Lielākā daļa jauniešu baidās meklēt risinājumu un apspriest savas skolas problēmas ar saviem vecākiem. Apcelšana, savā ziņā, jaunieti degradē – ne tikai jaunietis var kļūt klusāks un introvertāks, bet arī sākt baidīties iet uz skolu un beigu beigās vispār neaiziet. Mūsdienās daudzi vecāki uzskata, ka jauniešiem pašiem jārisina visas savas skolas problēmas, bet vai tiešām divi jaunieši spēj atrisināt savas problēmas, ja viens jūtas pašpārliecināts, drosmīgs un ir spējīgs apcelt otru jaunieti, bet otrs ir ieslēdzies sevī, nobijies un nav spējīgs pastāvēt par sevi? Jaunieši ir jāizglīto skolās. Manuprāt, katru gadu vismaz 5 klases stundās vajadzētu pievērst uzmanību šai problēmai un spēlēt saliedēšanās spēles, lai saliedētu klasi un klasē nebūtu apcelšanas. Es uzskatu, ka ne tikai vairāk jāizglīto jaunieši par skolas mobingu, bet arī jāpievērš tam uzmanība bērnudārzos. Jāaudzina bērni savstarpējai saiknei – runāties vienam ar otru, nekauties un visiem draudzēties. Jāpalīdz bērniem izprast viņu jūtas, nebaidīties tās izrādīt. Vecākiem arī būtu jāsper milzīgs solis – jāatbalsta savs bērns, jāvelta vairāk laika un jāinteresējas par savu bērnu.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Pavisam noteikti bērni un jaunieši, nenoliedzami arī skolotāji un vecāki.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Paši jaunieši, skolotāji, bērnudārzu audzinātāji.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Diskusijas par šo tēmu, ideju brainstromings. Bērnudārza audzinātāju un klases audzinātāju iesaiste ir pats lielākais „instruments” – ziedot klases stundas un organizēt saliedēšanās spēles klases stundās.