Glābšanas un pašaizsardzības instruktāžas nepieciešamība skolas mācību procesā
145BALSIS

Emīlija Linda Mendelsone

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Purvciema vidusskola

Idejas saturs

Ievest obligāto jauno mācību priekšmetu (glābšanas un pašaizsardzības instruktāžu) 8.klases skolēniem. Apmācībās, kas norisināsies vienreiz nedēļā skolnieki uzzinās, kā rīkoties sekojošās situācijās: 1) Dabas katastrofas (vētras, zemestrīce, plūdi) 2) Ugunsnelaimes un gāzes noplūdes 3) Negadījumi uz ūdens (slīkšana, krampji, ielaušanas ledū utt.) 4) Ceļa satiksmes negadījumi 5) Sadzīves un darba traumas 6) Saindēšanās 7) Masu nekārtības un uzbrukumi 8) Droša darbība interneta vidē


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No šīs idejas īstenošanas iegūs: 1) Paši skolnieki 2) Skolnieku ģimenes un draugi 3) Skolasbiedri un skolotāji 4) Visa Latvijas sabiedrība


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par šīs idejas realizāciju būs atbildīga LR Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar atbildīgiem dienestiem. Atbildīgo personu par projekta realizāciju izvēlēsies ministrijas vadība.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Idejas realizācijai nepieciešami būs cilvēki ar medicīnisku izglītību, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti. Var izmantot studentu brīvprātīgo darbu. Būtu nepieciešams: 1)Primārās medicīnas apkopes aprīkojums (pārsienamais materiāls; šinas; žņaugi) 2)Vizuālie uzskates līdzekļi (videofilmas; plakāti; speciāli veidotas rokasgrāmatas)