Empātija kā mācību priekšmeta stunda sākumskolā
418BALSIS

Rendijs Kukainis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 84. vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienās arvien aktuālāka problēma ir spēja novērtēt otru cilvēku. Lai otru cilvēku labāk novērtētu, ir nepieciešamas zināšanas integritātē, taisnīgumā, empātijā, ētikā. Visvērtīgāk mūsdienu cilvēkiem, sākot ar mazotni, būtu mācīt empātiju. Empātija ir intuitīvs izpratnes veids bez apdomāšanās, kad emocionāla iejušanās otrā cilvēkā uzreiz izraisa attiecīgu rīcību. Empātija balstās uz cilvēku prasmi nostādīt sevi otra cilvēka vietā, izjust viņa stāvokli, pozīciju, paskatīties uz notiekošo ar partnera acīm. Vienkārši sakot, empātija ir spēja iejusties otrā cilvēkā. Empātijas spējas cilvēkam dotas jau piedzimstot. Vairāk ar empātiju apdāvināti sangviniskā melanholiskā temperamenta cilvēki. Dzīves laikā empātijas attīstība saistīta ar apkārtējo sociālo vidi. Lai pilnveidotu empātiju Latvijas iedzīvotājiem, ir nepieciešams skolās kā obligāto mācību priekšmetu ieviest empātiju. Mācību priekšmeta nosaukums varētu būt "Empātija" vai "Empātijas mācība", vai "Līdzjūtības mācība".


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Sabiedrība.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Izmaiņas likumdošanā, skolu atbalsts un valsts finansējums.