Organizēt vairāk izglītojošus pasākumus par izglītības iespējām pēc vidusskolas beigšanas 9-12. Klašu skolēniem
2BALSIS

Karīna Palaoševa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Idejas saturs

Organizēt dažādus izglītojośus pasākumus.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Skolēniem būs vieglāk izvēlēties savu nākotnes profesiju.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Izglītības un Zinātņu ministrija


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Telpas, lektori,skolotāji utt.