Skolēnu apmaiņas programmu popularizēšana Eiropas Savienības valstīs
3BALSIS

Jānis Ādamsons

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Siguldas novads

Siguldas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Tā kā daudzi skolēni nespēj finansiāli atļauties doties apmaiņas programmās uz citām valstīm, būtu pozitīvi, ja skolēni, kas būtu sasnieguši izcilus rezultātus savās mācību iestādēs kā arī spējuši sevi pierādīt augstākā līmenī arī ārpus skolas spētu sevi attīstīt un pilnveidot arī ārpus Latvijas robežām. Skolēni spētu iegūt jaunas zināšanas un gūt unikālu pieredzi starp citu kultūru pārstāvjiem.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ieguvēji būs visnotaļ skolēni, kuriem tiktu piedāvāta šāda iespēja, kā arī lielāka motivācija tiekties uz labākiem sasniegumiem un sevis pilnveidošanu.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Lai ideju realizētu ir vajadzīgs finansiālais atbalsts, kuru ar likumdošanas palīdzību varētu novirzīt šī mērķa realizācijai.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Vissvarīgākais būtu skolu un pašvaldību atbalsts, kuras vēlētos realizēt saviem skolēniem šādas iespējas ,protams, arī būtu vajadzīgi kandidāti un iespējamie novērtējumi pēc kuriem šādu skolēnu būtu iespējams atrast.