11.klašu izglītības sistēmas atjaunošana Latvijā
53BALSIS

Paula Kristiana Lace

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Siguldas novads

Siguldas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Atgriezties pie kādreiz esošā izglītības modeļa , kur vispārējā vidējā izglītība tiek iegūta 11 klasēs, tādējādi darba tirgū ieplūst jaunais darba spēks gadu ātrāk, kas dod ieguvumus valsts ekonomikai, galvenokārt caur nomaksātiem nodokļiem. Tā kā Latvijā ir ļoti zems dzimstības līmenis un augsts mirstības līmenis , tādējādi samazinās ekonomiski aktīvie cilvēki un palielinās pensionāru skaits.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Sabiedrība, valsts ekonomika, valsts budžets, sociālais budžets ( samazinās budžeta izdevumi skolām "nauda seko skolēnam", jo ir izglītības iegūšanas ilgums ir īsāks)


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un zinātnes ministrija


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos. Tas neprasa papildu finanšu līdzekļus, var veikt nepieciešamo pārdali budžetā esošā budžet ietvaros, veicot esošās sistēmas reorganizāciju. Ir jāizmaina izglītības sistēmas programma, mācību līdzekļu utt. Jāatrod kompleksi risinājumi.