Jauniešu iesaistīšana brīvā laika pavadīšanai aktīvi sportojot un atsvaidzināt zināšanas par veselīgu uzturu.
68BALSIS

Linda Tralle

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Līgatnes novads

Līgatnes novada vidusskola

Idejas saturs

Šī ideja tapa sakarā ar mūsdienu aktuālo problēmu - telefonu atkarība, kā arī sēdošs dzīvēs veids. Bieži skolās var novērot vienveidīgu ēdienu, nekādas aktivitātes. Taču es uzskatu, ka būtu jāizveido programma ar kuras palīdzību būtu noteikti vingrinājumi, kuri būtu veicami starpbrīžos. Kā arī šīs pašas programmas ietvaros pasniegtu sezonālos augłus un skolas pusdienas būtu sabalansētas, un svarīgi arī atcerēties to ievērot arī pārnākot mājās.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Viennozīmīgi varēsim novērot, ka daudz vairāk jaunieši iesaistīsies sportiskās aktivitātēs un uzturēs sevi labā formā, kā arī būs veselīgi.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Esmu iecerējusi savākt domubiedru grupu, kuriem būs tāds domas kā man un tas būs milzīgs bonuss.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Būtu vajadzīgs palīgs programmas realizācijā, kurš būtu gatavs braukāt pa dažām skolām un iesaistīt dažādus jauniešus. Būtu vēlami arī vajadzīgi palīgs reklāmas izveidē.