Izveidot multikulturālo festivālu, ar kuru ir jāpropagandē miers!
2BALSIS

Joren Dobkiewicz

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Idejas saturs

Ideja organizēt Latvijā festivālu, kur būs iespēja piedālīties dažādu tautību deju kolektīvi, ansāmbli, kori, mākslinieki, dzējnieki. Galvenais mērķīs saliedēt cilvēkus, izdzēst robežas un parādīt to kā visi mēs esām ļoti lidzīgie, kā mūsu pasaulē ir krietnākas un lielākas problēmas kuru vajag risināt un tikai kopā ir iespējams pārvarēt grūtības!


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Vajag mēģināt satuvināt cilvēku kopas ar mūzīkas, mākslas un miera sajūtības palidzību.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Mānuprāt, vislabākais-komitēja, kur būs organizatoru grupa, dalībnieku pārstavji, atbildīgie par finansiāliem jautājumiem, par visparīgo organizēšānu, kā arī brīvprātīgie.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Nepieciešams sadarboties ar pilsētu pašparvaldēm, ar mazakumtautību kopienu pārstāvjiem, kā arī vajag izveidot šo organizatoru komitēju, kurai protams ir jātbalstas uz aktīviem un brīvprātīgiem jauniešiem.