Jauniešu bezdarba samazināšana valstī, iesaistot jauniešus - bezdarbniekus obligātos, valsts apmaksātos jauniešu atbalsta uzņēmumos.
87BALSIS

Ernests Olders

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Alūksnes novads

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Latvijas valstī jau 25 gadus diemžēl, ir vērojams liels jauniešu bezdarbs. Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati liecina, ka mūsu valstī 2014.gadā bez darba bija 19,6% jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Mēs esam valsts, ar augstāko jauniešu bezdarbu Baltijas valstīs un vienu no augstākajiem bezdarba rādītājiem Eiropas Savienībā! Vēlos samazināt jauniešu bezdarbu iesaistot tos jauniešus, kas pabeidzot vispārējo vidējo izglītību (10. -12. klasi) vai profesionālās vidējās izglītības programmu (arodskolas un tehnikumus), nav spējuši iekļauties darba tirgū, tos uzņemot valsts dibinātos ražošanas uzņēmumos. Šeit arī ir tiktu pieņemti jaunieši ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem. Jauniešu uzņēmumi ražotu plaša profila un daudzu ražošanas nozaru kvalitatīvus produktus - metāla izstrādājumi, pārtikas produkti, lauksaimniecības tehnika u.c produkti. Tie tiktu eksportēti uz ārzemēm un pārdoti valsts iekšzemē. Tāda veidā stimulējot valsts ekonomiku, palielinot eksportu un pildot valsts kopējo budžetu. Šie uzņēmumi būtu arī lieliska prakses un pirmās darba pieredzes vieta! Jaunietis saņemtu atalgojumu atbilstoši padarītajam darbam! Šādā veidā tiktu samazināta arī jauniešu nevienlīdzība un samazinātos emigrācijas plūsma uz ārzemēm! Tikai radot valstī ražošanu,darba vietas un strādājot, varam celt mūsu Latviju!


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No šīs idejas iegūs pirmkārt, visi jaunieši, kuriem pabeidzot vidusskolu vai tehnikumu vairāku iemeslu pēc, nav izdevies iekļauties darba tirgū un sākt strādāt atalgotu darbu, jo tiem vienmēr būs iespēja uzsākt darbu šajos jauniešu atbalsta uzņēmumos! Ieguvēji būs visi Latvijas valsts iedzīvotāji, jo samazināsies emigrācijas plūsma uz ārzemēm un tiks stimulēta mūsu valsts ekonomika!


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildīgie būtu 6.Jauniešu Saeimas un LR Saeimas deputāti, jo šī ideja, kā jau visas Jauniešu Saeimas idejas tiek nodota tālāk izskatīšanai LR Saeimas deputātiem!


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Lai ideja tiktu īstenota nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts finansējumu! Nepieciešamības kārtā tiktu piesaistīti arī sponsori!