Preventīvi audzināšanas pasākumi nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.
114BALSIS

Zigfrīds Rauls Maršavs

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Tukuma 2. vidusskola

Idejas saturs

Pusaudži (14-18g.), kuri par izdarīto likumpārkāpumu ir Valsts policijas uzskaitē, var tikt sodīti ar īslaicīgu uzturēšanos Cēsu audzināšanas iestādē, lai apzinātos, kādu kaitējumu sev, savai veselībai un sabiedrībai ir nodarijuši. Izglītības iestādēs tiek organizētas nodarbības, lai skolēni izprastu un apzinātos likumpārkāpuma sekas. Nodarbības tiek organizētas sadarbībā ar Valsts Probācijas dienestu, skolas psihologu un sociālo pedegogu. Jaunieši, kuri jau ir vairākkārt sodīti, kuri ir Valsts Probācijas dienesta uzskaitē, tiek nosūtīti uz Cēsu audzināšanas iestādi (īslaicīga uzturēšanās: 3-5 dienas), lai izprastu un apzinātos likumpārkāpuma kaitējumu, tā sekas viņu turpmākajā dzīvē.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas iegūs pusaudži, skolnieki kuri apzināsies likumu un likumpārkāpumu sekas.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju atbildēs Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija; Valsts probācijas dienests; Izglītības iestādes; Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspekcija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Būs nepieciešamas soda mēru izmaiņas administratīvās un kriminālatbildības likuma grozijumos.