Cīnīties pret bērnu fizisku un garīgu aizskaršanu skolās.
76BALSIS

Linna Mazika

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Idejas saturs

Ir daudz dzirdēts, ka bērnu apsmiešana skolās kļūst ar vien biežāk sastopama, tāpēc ar to ir jācīnās. Mana ideja ir rosināt skolas darbinieku, sociālo pedagogu un pašvaldības cīnīties par to, jo tas, kā pret bērnu izturas skolās, nav pieļaujams (aizskaršanas gadījumā), atbilstoši Krimināllikuma 271. pantam. Idejas galvenais uzdevums būs rīkot lekcijas vai izglītojošos pasākumus par šo tēmu - kādas ir tās sekas un ko mēs iegūsim ilgtermiņā, ja to labosim.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ieguvēji būs bērni, kas tiek apsmieti un tie, kas apsmej, jo viņiem būs iespēja laboties.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildīgi par idejas realizāciju būs skolas darbinieki, sociālie pedagogi un pilsētu pašvaldības.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Šim pasākumam būtu nepieciešami cilvēku resursi, interneta resursi, kā arī reklāmas kampaņas, kas brīdinātu vecākus un skolotājus par fiziskās vai garīgās aizskaršanas sekām.