Veicināt jauniešu sadarbību ar vietējām pašvaldībām.
69BALSIS

Rihards Lācis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Alūksnes novads

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Ir nepieciešams uzlabot sadarbības iespējas starp jauniešiem un pašvaldībām. Vairums pašvaldību ir gatavas atbalstīt jauniešu iniciatīvas un projektus, bet jaunieši nav pietiekoši informēti par sadarbības iespējām. Pašvaldībām sadarbojoties ar skolām un jauniešu atbalsta organizācijām, jārīko neformāli sarunu līmeņa pasākumi. Šādas tikšanās sniedz kontaktus un informāciju veiksmīgākai sadarbībai.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

1. Pašvaldībās tiek radīti labvēlīgi apstākļi jauniešu izaugsmei, tādējādi jauniešiem ir iemesls palikt vietējā reģionā. 2. Jaunieši varēs īstenot savus projektus un iniciatīvas. 3. Pašvaldībās radīsies jauni uzņēmumi.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju ir atbildīgas skolas, pašvaldības, jaunatnes lietu speciālisti, NVO un citas organizācijas.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Vēlēšanās rīkoties un attīstīt savu reģionu. Nepieciešams koordinators, kurš rīko tikšanās, vēlāk var iesaistīt jauniešus.