Psihologa ieviešana pamatizglītības iestādēs
98BALSIS

Elza Luīze Ciganska

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Cēsu novads

Rāmuļu pamatskola

Idejas saturs

Dažādi konflikti skolās nav retums. Tas ir milzīgs stress visiem iesaistītajiem - kā skolotājiem, tā skolēniem. Šī problēma tiktu atrisināta ieviešot mācību iestādēs psihologu, kas palīdzētu atrisināt radušos saspīlējumus.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ikviens Latvijas Republikas pilsonis, kam ikdienā ir darīšana ar pamatizglītības iestādēm. Tas nozīmē galvenokārt skolniekus, vecākus un pasniedzējus.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas saeima.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Izmaiņas likumdošanā, kā arī finansējums no valsts puses.