Vienota Latvijas vēsture
26BALSIS

Juris Aleksejevs

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes tehnikums

Idejas saturs

Mūsdienās nav vienotās Latvijas vēstures, un ir daudz pretrunu un strīdu, kuri ir saistīti ar vēsturi, piemēram, ar okupāciju ,bet vienota Latvijas vēstureto var mazināt un iemācīt Latvijas skolniekus un studentus vienai Latvijas vēsturei.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No šīs idejas iegūs tauta, skolnieki un studenti ,kas mācīsies pēc vienotām Latvijas vēstures grāmatām un mazinās pretrunas un strīdus, kuri ir saistīti ar vēsturi


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par šo idejas realizāciju būs atbildīga Saeima. Ja šo ideju apstiprina, tad atbildīgi būs vēsturnieki un cilvēks ,kuri būs pieņēmuši par to.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Idejas realizēšanā vajadzīgs Latvijas Saeimas un Ministru kabineta apstiprinājums un vēsturnieku viedoklis.