" Nākotnes iespēju skola" Kopā ar vislabākajiem no labākajiem pedagogiem, apzināties,ka patiesā dzīves gudrība neslēpjas sausās formulās.
234BALSIS

Amanda Zariņa

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas vidusskola

Idejas saturs

Citēšu Albertu Einšteinu " Tas ir ārprāts: darīt vienu un to pašu, bet gaidīt dažādus rezultātus." Mēs nevaram katru dienu, katru gadu darīt vienu un to pašu, bet sagaidīt atšķirīgus rezultātus. Ja mēs vēlamies, kaut ko mainīt savā dzīvē, mums ir jāmainās pašiem. Mums ir jāmaina savas domāšanas un darbību virziens, tad, laika gaitā, arī spēsim saskatīt izmaiņas. Pamatā , manuprāt, ir svarīgi sākt ar šīm divām prasībām. 1. Izcili, motivēt spējīgi un labi apmaksāti pedagogi. Nepieciešams veikt esošo pedagogu pāratestāciju, atstājot skolās tikai jaunajiem kritērijiem atbilstošus skolotājus. Pirmkārt - psiholoģiskā atbilstība darbam ar bērniem, jauniešiem. Otrkārt - zināšanas, spējas aizraut un iedvesmot. Jaunus skolotājus izvēlas konkursā, motivējot labākos vidusskolu beidzējus, kuru psiholoģiskais portrets atbilst pedagoģijai, studēt šo virzienu un kļūt par skolotājiem. Augsts atalgojums padara šo profesiju par atzītu un prestižu. 2.Mācību brīvība. Vismaz līdz vidusskolas klasēm tiek atcelti pārbaužu darbi, ieskaites, kontroldarbi un eksāmeni. Aizrautīgi un harizmātiski skolotāji panāk, ka pilnīgas mācību brīvības apstākļos, skolēni dabiski ieinteresējas par apgūstamo vielu un iemācās daudz labāk, nekā apstākļos, kuros tie ir 'spiesti' mācīties galvenokārt dēļ ieskaišu, kontroldarbu un eksāmenu rezultātiem. Var jau būt, ka šī ideja sākotnēji šķiet absurda, taču izcilais 20.gadsimta zinātnieks Alberts Einšteins teicis " Tikai tie, kas izdara absurdus mēģinājums, spēs sasniegt neiespējamo." Un, es patiesi ticu tam, ka šī ideja, laika gaitā, veiksmīgi varētu realizēties.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Kas iegūs no idejas? Visa sabiedrība. 12 gadu laikā sabiedrībā iekļausies pilnīgi jaunu domāšanas veidu pārstāvoša paaudze. Brīvāki, radošāki, patstāvīgāki un gudrāki cilvēki.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildīgais par idejas realizāciju - Izglītības un zinātnes ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Noteikti nepieciešams palielināt izglītības nozares finansējumu, taču nevis ceļot algas esošajā stagnatīvajā sistēmā, bet, veicot pāratestāciju, jaunajiem kritērijiem atbilstošajiem pedagogiem nosakot būtiski lielākas algas, kuru dēļ talantīgākie vidusskolu beidzēji izvēlas pedagoģiju.