Vidējās izglītības apguve līdz 18 gadu vecumam.
389BALSIS

Kristiāna Ošupe

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Jūrmala

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Eiropā nav noteikts, ka labu izglītību var saistīt ar kādu konkrētu vecumu vai klašu skaitu. Labu vidējo izglītību var iegūt, arī skolā mācoties desmit gadus. Viss ir atkarīgs no tā, kādu mērķi izvirza un kā veido mācību programmas. Skola un skolotājs strādā ar bērniem, lai viņi varētu saņemt pēc iespējas labāku izglītību,kas var nodrošināt valsts ekonomisko attīstību. Bērni Latvijā mācās 14 gadus (nevis 12), jo ir jāmācās divās pirmsskolas klasēs, tad seko 9 gadi pamatskolā un 3 vidusskolā. Vidusskola tiek pabeigta vidēji 19 gadu vecumā, taču es iesaku šo izglītības iegūšanas laiku samazināt par vienu gadu - vidējo izglītību iegūt jau 18 gadu vecumā. Piemēram, Francijā obligātā izglītība ir 10 gadi no 6 līdz 16 gadu vecumam, kopumā vispārējā vidējā izglītība ilgst 12 gadus. Faktiski obligāta ir sākumskola, pamatskola un vidusskolas pirmais gads. Anglijas, Velsas un Skotijas jaunieši, īpaši tad, ja vēlas tālāk studēt augstskolā, mācās 13 gadus, sākot no 5 gadu vecuma. No tā 11 gadi, līdz 16 gadu vecumam, ir obligāti. Pēdējos divos gados notiek sagatavošana studijām. Nīderlandē vispārējā izglītība, atkarībā no izglītības veida, ilgst 12-13 gadus. Tā ir obligāta no 5 līdz 17 gadu vecumam, t.i., 12 gadus. Beļģijā vispārējā izglītība ilgst no 6 līdz 18 gadu vecumam, t.i., 12 gadus, turklāt visi 12 gadi ir obligāti, tai skaitā līdz 15 gadu vecumam obligāti jāmācās pilnā laikā. Taču Zviedrijā plāno ieviest obligāto vidējās izglītības iegūšanu, kas nozīmē, ka viņiem būs jāmācās līdz pat 18 gadu vecuma sasniegšanai (pašlaik obligāti jāmācās līdz 16 gadiem). Rūpīgi ir jāpārskata mācību programmas, kuras pēdējos gados ir tikai papildinātas ar jaunu vielu. Skolēniem ir jāiemāca mācīties, jāiemāca visnepieciešamākie pamati un jāparāda veids, kā ātrākā un vieglākā veidā var iegūt pārējās zināšanas.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

1) Sabiedrība, jo jaunieši ātrāk kļūs pašpietiekami; 2) Darba devēji, jo tiks iegūts gados jauns un izglītots darba spēks; 3) Valsts, jo agrākā vecumā tiks uzsākta nodokļu maksāšana.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Saeima, Izglītības un zinātnes ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Darba grupas izveide Izglītības un Zinātnes ministrijā, piesaistot izglītības darbiniekus.