Jauna tīrās, videi vidēji draudzīgās enerģijas ieguves kompleksa celtniecība
22BALSIS

Raimonds Reščenko

Latgales vēlēšanu apgabals

Aglonas novads

-- cita --

Idejas saturs

Kopš 80'tajiem gadiem aktuāls jautājums ir enerģētiskās neatkarības nostiprināšana. Ja šobrīd aktualizējies enerģijas avotu divertifikācijas jautājums, tad vienmēr fonā savdabīgu lomu ir spēlējusi pašu spēja sevi nodrošināt, uzbūvējot vēl vienu hidroelektrosktaciju. Precīzāk, Daugavpils HES. Svarīgs ir objekta novietojums, proti Latgales lielākā pilsēta, tātad paredzama liela investīcīju pieplūde, vairāk nekā 100 jaunu darba vietu(it īpaši jauniešiem), pilnīgi novērsti pilsētas appludināšanas draudi, lētāka elektroenerģija, samazināta nepieciešamība pēc videi kaitīgās enerģijas iegādes. HES būvniecība palielinātu Latvijas kopējos iegūtās enerģijas apjomus par desmitdaļu. Projekts praktiski neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, jo upes līmeņa paaugstināšanās ir prognozēta aptuveni pavasara palu līmenī.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Latvijas enerģētiskā neatkarība, Latgales ekonomiskā attīstība, kā arī jebkurš Latvijas iedzīvotājs, jo samazinātos elektroenerģijas cenas, kas ir īpaši svarīgi studentiem.


Atbildīgais par idejas realizāciju

VARAM, ekonomikas ministrija, finanšu ministrija, zemkopības ministrija,


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

ES fondu piesaiste( segs 30-40 % no izmaksām), līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, algu samazinājums Saeimas deputātiem 2014.gada līmenī, Daugavpils domes finansējums ( līdz 10% no izmaksām),