Grozījumu Izglītības likumā par tikumisko audzināšanu atcelšana!
24BALSIS

Markuss Druziks

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Vērtējot pagājušajā gadā pieņemtos grozījumus Izglītības likumā, kas nosaka, ka izglītības iestādēm ir saviem izglītojamajiem jānodrošina tikumiskā audzināšana, škiet,ka esošā politiskā likumdošanas "elite"(Latvijas Republikas Saeima un tās deputāti)ir kļuvusi bīstami atsvešināta ne tikai no pašreiz izmantotajām apmācības metodēm izglītības iestādēs, bet arī no skaidras un nosvērtas apziņas par to, kāda ir esošā valsts pārvaldes forma(demokrātija) un ideāli, pēc kuriem attīstītai pilsoniskajai sabiedrībai būtu jātiecas. Lakoniski paskaidrojot šo grozījumu nepieciešamību un lietderību izglītības sistēmas pilnveidē, var teikt, ka tas ir absurds. Absurds, no kura atzīšanas un mainīšanas šo likuma grozījumu īstenotājs, Saeima, bezatbildīgi izvairās un turpina demonstratīvi uzstāt, ka Sīzifa darbs (veltīgs un bezjēdzīgs darbs), kas būtu jāīsteno Izglītības un zinātnes ministrijai,nesīs kārotos rezultātus,pilnveidojot un attīstot izglītojamo spriestspēju un citus intelektuālās prasmes. Pašreizējā situācija klaji parāda, ka šie grozījumi ir vienīgi izsmiekls saprātīgi domājošai sabiedrībai, kā arī iemesls, lai kārtējo reizi ar kaunu un negodu pilniem, nosodošiem skatieniem raudzītos pašu ievēlētā likumdevēja virzienā. Grozījumu nepieciešamību un mērķi neizprot ne izglītojamie,ne to izglītotāji. Pirmkārt,manuprāt, šis ir atklāts mēģinājums valstī, kuras konstitūcijā ir noteikts, ka cenzūra ir aizliegta(Satversmes 100.pants), īstenot informatīvi izolējošas un notrulinošas izmaiņas,kuru rezultāta mēs ar platu soli dotos atpakaļ Padomju Savienības absurdās ideoloģijas virzienā. Otrkārt, šo neizprotamo un leiputrisko vadlīniju izstrāde, kas būtu jāīsteno izpildvarai, nevajadzīgi izšķērdētu laika un enerģijas resursus, kurus lietderīgi varētu izmantot daudz aktuālāku un nepieciešamāku politisko iniciatīvu īstenošanā. Likumdevējam ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību, pieņemot jaunos grozījumus Izglītības likumā, un bez liekas, birokrātiskas vilcināšanās tie jāatceļ!


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Latvijas Republikas izglītības iestādes un to piederīgie, kā arī visi citi tieši un netieši iesaistītie iedzīvotāji.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Saeima.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Veselais saprāts likumdevēju rindās.