Par izglītības programmas atbilstību jauniešu interesēm.
65BALSIS

Jurģis Kalniņš

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Krimuldas novads

-- cita --

Idejas saturs

Šodienas jauniešus ir ļoti grūti ierobežot attiecībā uz to, kāda informācija nonāk viņu uztveres „telpā” un tālāk jau apziņā. Pats varu apgalvot, ka tiku audzināts veselīgā un brīvā vidē, kurā nevaldīja aizspriedumi un nicinājums. Tādējādi bieži vien šķiet, ka vitāli jautājumi, kas attiecināmi, piemēram, uz indivīda izglītību un pašizaugsmi, Latvijā tiek pieņemti absurdi un „kājām gaisā”. Kaut vai tie paši tikumības likumi, kas tiešā veidā skar 1. – 12. klašu skolēnus, manuprāt, ir izsmiekls un spļāviens jauniešu sejās no valsts augstākās likumdošanas institūcijas. Ir diezgan skaidrs, ka šāda veida grozījumi izglītības likumos nevar gūt leģitimitāti, domāju, ne no lielākās daļas vecāku un pavisam noteikti ne no pašu skolēnu un vēl jo vairāk skolotāju puses, radot tikai lieku apjukumu, tēriņus, laiku un galvenokārt attīstot cenzūru sabiedrības vidū. Idejas līmenī aicinu radīt atgriezenisko saiti starp skolēniem un likumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz viņiem. Jā, diezgan utopisks mērķis, ņemot vērā, ka lielais vairums jauniešu neizjūt vēlmi pat izprast likumus un uz tiem attiecināmos procesus, taču pavisam noteikti viņu vidū ir daudzi, kam asinīs plūst entuziasms izzināt, apgūt un ietekmēt. Jā, iespējams, jaunieši, kas nav sasnieguši studējošā statusu, nav tik kompetenti un kritiski domājoši lietās, kas ilgtermiņā ietekmētu viņu pašizaugsmi, taču tāpēc pie tā ir jāstrādā. Piedāvāju veidot un attīstīt jauniešu organizāciju, kuras pamatmērķis būtu veidot cilvēkus ar savu nostāju, savu balsi, savu „Es”; ar nosacījumu, ka šāda veida „darba grupai” būtu arī ilgtermiņa ietekme likumu pieņemšanā. Konkrētāk runājot, dažādi debašu klubi, Jauniešu Saeima, Eiropas Jauniešu parlaments, Latvijas Studentu apvienība un citas – katra no nosauktajām organizācijām izvirza savus „gudros prātus”, kas laiku pa laikam sniedz Saeimai kāda veida atskaites, konkrēti minot punktus, ar ko skolēni/studenti esošajos izglītības likumos ir neapmierināti, piedāvājot iespējamos risinājumus.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Rezultātā tiktu mazināta iespējamība, ka tiks pieņemti absurdi likumi, veidosies racionāla un spriestspējīga jaunatne, palielinātos uzticība esošajiem politiķiem, notiktu kvalitatīva politisko spēku paaudžu nomaiņa. Ieguvēji būtu 1) jaunieši, kas kaut kādā veidā spētu ietekmēt savu nākotni; 2) skolotāji, kas tiktu pasargāti no dažādām negācijām (nerastos nepieciešamība cenzēt mācību vielu); 3) politiķi, kas palielinātu savu leģitimitāti; 4) Latvija, kurā augtu spējīga, racionāla, brīva un domātspējīga jaunatne.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Dažādi debašu klubi, Jauniešu Saeima, Eiropas Jauniešu parlaments, Latvijas Studentu apvienība un citas organizācija, kurās iesaistās aktīvie un zinātgribošie jaunieši, kā arī Saeima, Izglītības un zinātnes ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finansu līdzekļi organizācijas izveidei un stabilai nodrošināšanai. Reklāma idejas izplatīšanai. Iesākumā - spēcīgu "runas vīru" (ieteicams vairākus, no jaunatnes vidus), kas ar ideju iepazīstina sabiedrību. Pēcāk - organizācija kļūtu visaptveroša, jaunieši likumsakarīgi virzītu savas idejas kopistiski. Saeimas un attiecīgo komisiju akcepts idejai, tās īstenošana un reāla jaunatnes viedokļa vērā ņemšana.