Autovadītāja apliecības iegūšana no 16 gadu vecuma
165BALSIS

Monika Jansone

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Amatniecības vidusskola

Idejas saturs

Pašreiz Latvijā autovadītāja apliecību ir iespējams saņemt no 18 gadu vecuma. Diemžēl tas neapstādina jauniešus vēl pirms pilgadības sasniegšanas izmantot mašīnu arī bez mācību braukšanas atļaujas. Ņemot vērā to, ka bieži vien šie jaunieši sava jaunā vecuma dēļ vēl nav apguvuši Ceļu satiksmes noteikumus, viņi apdraud ceļu satiksmes drošību.

Šajā situācijā bieži vien autovadītāja apliecību izlemj iegūt jaunieši, kuri ir tikko sasnieguši pilngadību. Tomēr šajā vecumā, daudzi no viņiem mācās pēdējajās savas mācību iestādes klasēs, kad norisinās svarīgu eksāmenu kārtošana. Ja jauniešiem būs iespēja mācīties un iegūt autovadītāja apliecību ātrāk, tad viņš varēs izvēleties, kā pašiem ir ērtāk, un netiks traucētas mācības un nelabvēliegi iespaidoti eksāmenu rezultāti.

Pozitīva pieredze šajā jomā ir dažādiem štatiem ASV, Austrālijā un Jaunzēlandei, kur autovadītāja braukšanas apliecību var iegūt no 16 gadu vecuma.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

- Jaunieši, kuru interesē ir apgūt Ceļu satiksmes noteikumus un iegūt autovadītāja apliecību.
- Pēdējās klašu skolēni, jo tiks mazināta slodze vienā noteiktā laika periodā.
- Satiksmes Ministrija, jo uz ceļiem samazināsies nepilgadīgu un neizglītotu jauniešu daudzums, kuri var radīt draudus satiksmei un satiksmes dalībniekiem


Atbildīgais par idejas realizāciju

-Satiksmes Ministrija
- CSDD


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Vajadzēs mainīt attiecīgos likumus Ceļu satiksmes noteikumos, tādeļ visi vajadzīgie resursi grāmatu iespiešanai