Valsts budžeta vietu pārdale Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēs
117BALSIS

Lora Egle

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Dundagas novads

-- cita --

Idejas saturs

No valsts budžeta katru gadu tiek finansētas tūkstošiem budžeta vietu studentiem Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēs, tomēr ir vērojama nevienlīdzīga budžeta vietu sadale starp līdzīgām studiju programmām dažādās augstskolās, kam nav argumentēta pamatojuma. Piemēram, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes programmās “Politikas zinātne” un “Komunikācijas zinātne” kopā ir 50 valsts budžeta vietu, savukārt Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātē un Komunikācijas fakultātē, kur ir iespējams apgūt līdzvērtīgas, iespējams, pat kvalitatīvākas studiju programmas, valsts budžeta vietu nav vispār. Šāda situācija ir vērojama arī starp citām augstskolām, koledžām un to piedāvātajām studiju programmām, kas ataino nesakārtoto valsts budžeta vietu politiku Latvijā. Lai risinātu budžeta vietu sadales problēmu ar minimālām izmaksām, ir nepieciešams esošās valsts budžeta vietas līdzīgās studiju programmām pārdalīt vienādā skaitā katrai augstākās mācību iestādei, kas realizē konkrētās studiju programmas. Respektīvi, izmantojot iepriekš minēto piemēru, pusi no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmas “Politikas zinātne” valsts budžeta vietām piešķirt Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes programmām “Politika un politiskā komunikācija” un “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”, jo visām programmām ir līdzīgs saturs un ir iegūstams sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas iegūs tās augstākās izglītības mācību iestādes, kurām pieaugs valsts budžeta vietu skaits, līdz ar to tās spēs piesaistīt vairāk studentu. Iegūs arī paši studenti - starp augstākās izglītības mācību iestādēm pieaugs konkurence par studentiem, jo augstskolās būs vienāds skaits valsts budžeta vietu, kā rezultātā augstskolām būs motivācija pilnveidot studiju programmas, padarot tās kvalitatīvākas, interesantākas, darba tirgum atbilstošākas, lai veicinātu studentu interesi un piesaisti.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Saeima, Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības un zinātnes ministrs, kurš ir atbildīgs par studiju vietu skaita sadalījumu pa augstskolām, Latvijas augstākās izglītības mācību iestādes.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finanšu resursi no valsts budžeta, augstākās izglītības mācību iestāžu ieinteresētība un iniciatīvas virzīšana, Latvijas Republikas Saeimas, Ministru kabineta un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts un darbība, veicot izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” vai izstrādājot jaunu likumprojektu.