Neformālās izglītības likumīga atzīšana
171BALSIS

Luīze Sniedze

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Idejas saturs

Latvijas Izglītības likumā ir noteikta definīcija- „Neformālā izglītība - ārpus formālās izglītības organizēta, interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība.” Taču šī definīcija ir pārāk īsa un ierobežota, lai varētu izprast neformālās izglītības būtību. Neformālās izglītības mērķis ir apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personīgiem mērķiem. Kā arī interešu izglītība - skolēnu pulciņi, kuros bērnu gūst daudz un dažādu zināšanu, ir neformālās izglītības veids. Šobrīd neformālās izglītības kārtība netiek reglamentēta. Kursos, semināros, konferencēs un citos projektos iegūtās zināšanas tiek apstiprinātas ar apliecinājumu, kuru tālāk nav īsti iespējams izmantot, jo tas netiek uztverts kā izglītības apliecinājums. Ja tas tiktu atzīts tā pat kā formālās izglītības apliecinājums, darba devējiem rastos labāka izpratne par to, kādas ir darbinieka priekšzināšanas. Tas veicinātu arī jauniešu motivāciju vairāk iesaistīties dažādās apmācībās un piedalīties projektos, jo to apliecinājumi noderētu nākotnē, stājoties augstskolā vai meklējot darbu. Kā arī jaunieši būtu ieinteresēti vairāk strādāt brīvprātīgo darbu, ja tas tiktu uztverts kā darba stāžs. Nākotnē būtu lielākas iespējas iegūt labākas darba vietas, jo savā cv varētu norādīt iepriekšējo darba pieredzi, kas ir iegūta darot brīvprātīgo darbu dažādās jomās.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Gan jaunieši, gan ik viens, kurš piedalās konferencēs, semināros, apmācībās, kursos vai strādā brīvprātīgo darbu.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Saeima, Izglītības un Zinātnes ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Galvenokārt, cilvēkresursi un nedaudz finansiālo līdzekļu, lai veiktu izmaiņas likumdošanā.