Patriotisms un latviskā dzīvesziņa kā neatņemama Latvijas sabiedrības daļa
76BALSIS

Dāvids Brics

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Tehniskā universitāte

Idejas saturs

Mūsdienās, šajā tehnoloģiju laikmetā, mēs saskaramies ar daudz dažādām problēmām un aizmirstam pašu galveno – valsti, kurā dzīvojam un cilvēkus mums līdzās. Tāpat bieži saskaramies arī ar frāzi, kurai vispār nevajadzētu izskanēt – Latvijas iedzīvotājiem trūkst ticības pret savu valsti, trūkst patriotisma, viņš nav latvietis utt. Patriotisms, manuprāt, sākas ģimenē, no tā kā atzīmē valsts svētkus, no tā kā vecāki izsakās par valsts pārvaldi utt. Viens no veidiem kā varētu sekmēt pozitīvu patriotisma devas „injekciju” būtu veicināt dažādas fakultatīvas nodarbības pēc stundām, kas ir saistītas ar Latvijas vēstures analīzi, latviskās dzīvesziņas (garīgo un tikumisko vērtību kopums, kas kultūrvēsturiskās attīstības gaitā, pašas tautas izkopts, nosaka un veido latvisko identitāti, tās kodolu un kultūru kā Eiropas un pasaules kultūras vispārcilvēcisku vērtību) izpēte, kas sevī iekļautu latvisko tradīciju izkopšanu, svētku svinēšanu īsteni latviskā garā, rakstu zīmju analīzi. Viena no vitāli svarīgām lietām, kas, ir nepieciešama, lai īstenotu šādu projektu, ir piederības veicināšana valstij, kas iekļauj himnas atskaņošanu skolās vismaz pirms mācību nedēļas sākuma vai pat sākot katru mācību dienu, tāpat, lai veicinātu piederības sajūtu valstij, katram valsts iedzīvotājam jāsaprot, cik viņš daudz ir paveicis valsts labā, ka katra indivīda darbs, katrs mazais nieciņš, ir svarīgs un nozīmīgs kopējā valsts attīstībā: "Neprasi, ko valsts tev ir devusi, bet pajautā sev - ko tu esi devis valstij!“ Vēlos kopumā pateikt to, ka patriotisms, latviskā dzīvesziņa ir tas, kas mūs patiesi veido par latvieti, jo tas mūsu mazo latviešu saimi saliedē un ļauj sekmēt sabiedrības, tātad arī mūsu pašu, izaugsmi. Nobeigumā citēju Vairu Vīķi-Freibergu: ,,Cilvēka dzīves mērķis ir atrast sev piederīgu noti, ar ko saskanīgi ieskaņoties Visuma kopējā harmonijā, dzīvot tā, lai izjustu sevi kā nedalāmu sastāvdaļu no kosmisko ritmu plūdiem un atplūdiem, no pasaules esamības telpas.”


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas sākotnēji iegūtu jaunieši, vēlāk jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš sevi identificē kā latvieti.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas Saeima, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, katrs Latvijas iedzīvotājs un noteikti idejas autora iniciatīva.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Latvijas Republikas Saeimas atbalsts, cilvēku atbalsts un iesaistīšanās idejas/projekta īstenošanas procesā