Tāls un grūts būs atpakaļceļš pie izpārdotās tēvzemes jeb lauksaimniecība kā bezdarba un demogrāfiskās problēmas mazināšanas iespēja
29BALSIS

Dainis Rižkins

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Alūksnes novads

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Ja gribam strādāt līdzi pie Latvijas izveidošanas un nākotnes nodrošināšanas, ja gribam redzēt Latviju stipru, spēcīgu un mūžīgu, tad atminēsim, ka jāstiprina un jānodrošina vispirms pats spēka un mūžības pamats – lauki, lauksaimniecība, zemnieks ... (Kārlis Ulmanis) Tiek piedāvāts sekojošs projekts . Katrā pagastā 50 – 100 jaunām Latvijas pilsoņu ģimenēm (400 pagastos 20 000 – 40 000 ģimenēm), kurās sieva ir ne vecāka par 30, bet vīrs ne vecāks par 40 gadiem (sauksim tos par brīvzemniekiem), valsts piešķir bez maksas 5 - 10 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ), pavisam 100 000 – 200 000 ha (4,1% - 8,2% no LIZ kopplatības) līdz 200 000 – 400 000 ha (8,2% - 16,4% no LIZ kopplatības) un 3 ha meža, pavisam 60 000 – 120 000 ha (4% - 8% no valsts mežu kopplatības) pagastu centru tuvumā vai arī citā vietā, kur pastāvētu iespēja izmantot pagastu centru infrastruktūru - komunikācijas, skolas, sabiedriskās iestādes u.tml. Šīs saimniecības jāuztur valsts noteiktā tiesiskā statusa un pašvaldību noteiktā kārtībā. Protams, ka gan brīvzemniekam, gan valstij būs jauzņemās dažādi pienākumi un apgrūtinājumi, kurus šaja izklāstā es nepieminēšu. ( Šīs idejas autors ir Andrejs Lucāns, taču ar viņa atļauju es atļāvos publicēt šo vīziju).


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Tā nav iecere saražot lauksaimniecības produkciju apjomā, kas būtu pietiekams visas valsts patēriņam un eksportam, bet gan sniegt reālu valsts sākuma atbalstu jaunām ģimenēm un gados jauniem bezdarbniekiem un pavērt tiem ceļu pašu spēkiem sākt risināt savas problēmas, dot iespēju kļūt par saimniekiem šeit – Latvijā, nevis būt par algotņiem ārzemēs.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Šī projekta realizēšana, koordinēšana un kontrole jāuzņemas valstij un pašvaldībām, maksimāli piedaloties pašiem potenciālajiem brīvzemniekiem.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Lai brīvzemnieku projektu realizētu nevajag daudz. Ir vajadzīga vienīgi valsts likumdevēju un valsts vadītāju sapratne un gribēšana.Oponenti var šo piedāvājumu nesaprast, var nepiekrist, var piedāvātos risinājumus saukt par nerealizējamu utopiju. Jā, tas prasīs ieguldīt lielus līdzekļus, kas nebūs mazāki par tautai nozagtajiem un bezatbildīgi izšķiestajiem vairāk nekā miljardu eiro. Taču svarīgākā ir atdeve, ko varam cerēt sagaidīt no šī projekta realizācijas. Tā mērķis ir nevis pelnīt naudu, bet dzīvot.