Viedtālruņu pilnīga aizliegšana Valsts, pilsētu un novadu ģimnāzijās
49BALSIS

Kalvis Kaļva

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Cēsu novads

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienu jauniešu sabiedrībā gandrīz katram jaunietim kabatā ir viedtālrunis. Manuprāt, tieši šī ierīce traucē jauniešiem iemācīties ne tikai to, kas ir jāapgūst mācību priekšmetu stundās, bet arī to, ko nozīmē cienīt vienam otru. Tas nav noslēpums, ka pārbaudes darbos utt. skolēni cenšas špikot, tas ir saprotami. Bet 21. gadsimta špikošana ir ļoti atšķirīga no tās, kāda bija pirms 10 gadiem. Bieži vien skolēni neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus un izmanto savu moderno ierīci gan stundu, gan pārbaudījumu laikā un skolotāji, lai arī cenšas to darīt, bet neievēro, ka tas tiek darīts. Mūsdienās šī darbība ir tik tālu attīstījusies, ka skolēniem vajag tikai dažas sekundes, lai sameklētu pareizās atbildes internetā un teorētiski nevajag pat domāt un kaut ko iemācīties, jo viss taču ir atrodams internetā. Teju vai katrā starpbrīdī un stundu laikā, skolēni ir pārņemti ar spēlēm, aplikācijām un citām lietotnēm savā viedtālrunī, nevis ar diskusiju veidošanu ar saviem klasesbiedriem u.c. skolas biedriem. Skolēni dod priekšroku sazināties ar citiem caur viedtālruni. Tā ir milzīga problēma! Manuprāt, ģimnāzija ir tā vieta, kur iemāca kā pareizi mācīties. Šajās izglītības iestādēs mācās potenciāli spējīgākie Latvijas skolēni, un tieši šī mazā ierīce traucē Latvijas nākotnei saprast to, ko katrs no tiem vēlas sasniegt un kādā nozarē tas sevi redz turpmākajā dzīvē!


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ģimnāziju skolēni, skolotāji, Latvijas sabiedrība


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, kā arī ģimnāziju vadība un skolēnu pašpārvaldes


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finansiālais atbalsts seifa iegādei viedtālruņu glabāšanai skolas garderobē, kuru uzrauga apsargs.