Atlaižu sistēma veselības aprūpei jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas.
32BALSIS

Agate Meržvinska

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Teikas vidusskola

Idejas saturs

Visiem zināms, ka veselība vienmēr ir pirmajā vietā. Ierosinu veicināt valsts līdzfinansētas veselības aprūpes pieejamību jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas, kas turpina iegūt izglītību Latvijā reģistrētās izglītības iestādēs. Idejas mērķis ir sniegt jauniešiem finansiālu atvieglojumu par veselības aprūpes pakalpojumiem, tādējādi veicinot jauniešu labklājības līmeņa paaugstināšanos Latvijā. Atlaižu sistēmas ieviešana pozitīvi ietekmētu jauniešu attieksmi pret savu veselību un palielinātu to iespējas savlaicīgi gūt kvalitatīvu veselības aprūpi.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Jaunieši pēc pilngadības sasniegšanas, kas turpina mācības Latvijā, kā arī valsts, paredzami iegūstot jauniešu uzticību, emigrācijas samazināšanos un iedzīvotāju labsajūtas paaugstināšanos.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Aktīvie jaunieši, Veselības ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Republikas Saeima.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Atbalsts no Latvijas Republikas Saeimas un iedzīvotājiem, idejas pilnveidošana, darba grupas izveide.