Latvija-zaļākā valsts Eiropā!
17BALSIS

Edvarts Indārs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Latvijai ir milzīgs potenciāls kļūt par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē. Ceļš, lai panāktu šādu izaugsmi ir garš un dārgs, tāpēc jau šobrīd nepieciešama detalizētas stratēģijas izstrāde. Pasaulē darbojas neskaitāmas organizācijas, kuru padoms un pieredze var palīdzēt vides sakārtotības veicināšanā un attīstībā. Šādu organizāciju piesaiste popularizētu Latvijas tēlu pasaulē un izceltu mūsu mērķus plašākai starptautiskajai sabiedrībai. Tāpat nepieciešama sadarbība ar Latvijas uzņēmējiem, lai veidotie plāni būtu pozītīvi gan videi, gan ekonomikai. Šie ir tikai daži no punktiem, kuri būtu jāanalizē un jāievieš nākotnē, tāpēc piedāvāju izveidot detalizētu un plašu 10 gadu plānu, kas paredzēts Latvijas nostiprināšanai kā zaļākajai valstij Eiropā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Latvijas iedzīvotāji, tūristi, vide un ekonomika.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Latvijas Republikas saeima.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finansējums, valdības un sabiedrības aktīva iesaiste.