Vairāk sabiedrības attīstības pasākumi
83BALSIS

Kerija Broka

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Raunas novads

Raunas vidusskola

Idejas saturs

Sabiedrības noslāņošanās, vardarbība, aizspriedumi u.c. par šīm problēmām ikdienā tiek runāts, bet, acīmredzot, ne pietiekami, jo šīs problēmas ir diezgan aktuālas. Manuprāt, risinājumi: • Mācību iestādēs, brīvā laika centros nepieciešami VAIRĀK attīstības pasākumi, kuros jārunā par to, kā mazināt sociālo nevienlīdzību, vardarbību, jauniešu vidū, kā neļauties sliktām atkarībām, kā mazināt aizspriedumu kultivēšanu pret otru dzimumu, vecuma grupām un rasi, kā palīdzēt citiem, kā attīstīt sevi, aizstāvēt savu viedokli, un veicināt pasaules attīstību u.c. • Mācību iestādēs jāliek jauniešiem vairāk komunicēt un darboties praktiski. • Ir nepieciešams izstrādāt jaunus, IETEKMĪGĀKUS materiālus par šīm problēmām un to risināšanu, kā filmas, grāmatas, lekcijas, kas iztektāk mainītu jauniešu uzskatus un rīcību. Ir svarīgi palīdzēt, jo cilvēks nav spējīgs neatkarīgi eksistēt. Merlo-Pontī: ''Dzīvot sabiedriskajā telpā nozīmē dzīvot ņemot vērā citu.''


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Galvenie ieguvēji būs jaunieši, mācību iestādes un pārējā sabiedrība.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju būs atbildīgs ir idejas autors, sabiedrība, attiecīgās valsts iestādes.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Idejas realizācijai nepieciešama sabiedrības ieinteresētība un iesaiste, attīstības plāns, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas atbalsts, finansiālie līdzekļi