Savstarpēji motivējošas jauniešu brīvā laika pavadīšanas grupas.
103BALSIS

Ksenija Ērgle

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Ideja radās ievērojot to, ka daudzi jaunieši ārpus skolas neiesaistās ne skolas, ne pilsētas piedāvātajos pulciņos , bet mums visiem ir nepieciešama domubiedru grupa. Tāpēc daudzi pēc stundām nereti pulcējas parkos, paliek skolās vai pavada laiku lielveikalos uz soliņiem. Tādēļ ir jāpadomā par vietu, kur jaunieši var pulcēties un veltīt laiku jaunu lietu atklāšanai. Kā tas realizējams ? Nav noslēpums, ka jaunieši labāk uztver informāciju, kuru pasniedz cits jaunietis. Tāpēc galvenais mērķis ir motivēt citus jauniešus, brīvā atmosfērā un asprātīgā veidā pasniegt jaunu informāciju par mākslu un citām aizraujošām aktivitātēm. Ir jaunieši, kuriem padodas, piemēram, mūzika, valodas, šūšana, vai viss no minētā, bet viņi neiesaistās nevienā pulciņā ,taču labprāt padalītos savās prasmēs ar citiem jauniešiem. Tāpēc ir nepieciešamas telpas vai ēka un jaunietis, kurš ir ieguvis attiecīgo izglītību vai pilnveidojis sevi dažādos kursos/semināros tā, lai varētu organizēt jauniešu grupu darbību.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Pirmkārt, ieguvēji būs paši jaunieši, kuri atklās sev jaunas iespējas un atradīs kā lietderīgi pavadīt savu laiku, kā arī tie jaunieši, kuri kaut ko māca, iegūstot pašapziņu un pilveidojot savas prasmes. Otrkārt, ieguvējs būs visa sabiedrība, jo mazināsies vardabība, noziedzības līmenis un datoratkarība jauniešu vidū. Sabiedrībā parādīsies jaunieši kā aktīva sabiedrības daļa ar jaunu skatījumu uz dzīvi, ieguvuši motivāciju sevi pilnveidot un dalīties tajā ar citiem.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Idejas autors, pilsētas/novadu pašvaldība, jaunatnes lietu speciālists.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Nepieciešamie resursi: 1. Ēka, kurā darboties; 2.Pilsētas/novadu pašvaldība, NVO, Sabiedrības integrācijas pārvalde, skolu un pilsētas skolēnu pašpārvaldes; 3. Jaunietis ar attiecīgu izglītību vai zināšanām, kurš gatavs koordinēt domubiedru grupu darbību; 4. Jaunieši, kuri gatavi piedalīties šajā kustībā un dalīties ar savām prasmēm, lai iemācītu ko jaunu pārējiem jauniešiem.