Mājasdarbi apmaiņā pret uzstāšanās kultūras apguvi.
24BALSIS

Mārcis Jorens Rullis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmiera

Valmieras Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Katru nedēļu mājasdarbu vietā ir jāizveido viena prezentācija izvēloties vienu no 6 galvenajiem sava mācību novirziena priekšmetiem,katrā nedēļā vienu. (piemēram,matemātikas novirzienam-fizika,ķīmija,bioloģija un 3 obligātie mācību priekšmeti-matemātika,latviešu valoda,angļu valoda).Semestrī tās būtu divas prezentācijas katrā no šiem priekšmetiem.Pie tam Maija mēnesī un decembra beigās šāds uzdevums atkristu,lai skolēnu varētu paspēt izdarīt pēdējos atzīmju labošanas darbus.Prezentācijas būtu jāveido pa pāriem,lai skolēni uzlabotu prasmi sadarboties savā starpā.Abas prezentācijas veidotu kopīgu atzīmi katrā no priekšmetiem.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Skolēni-uzlabojot savu uzstāšanās kultūru,iemācoties pastāvēt par savu viedokli un apgūt sadarbošanās prasmes ar klasesbiedriem.Skolotāji,jo daļu no mācību vielas skolēni apgūtu taisot prezentāciju vai klausoties citus prezentējot.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un zinātnes ministrija,Valsts izglītības satura centrs,skolotāju arodbiedrības savienība.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Jauniešu vēlme gūt jaunu pieredzi un atteikties no ierastajiem mājasdarbiem.Nelielas izmaiņas izglītības sistēmā saistībā ar prezentāciju tēmām.